Priebalsių d-g supanašėjimas

 

Priemonė skirta mokinių rašymo įgūdžių tobulinimui.

Daiktavardžių vns. Vt. l. rašyba

Priemonė skirta pradinių klasių mokiniams bei mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įtvirtinti daiktavardžių vienaskaitos vietininko linksnio galūnių rašybą.

O-uo skyrimas žodžiuose
Priemonė skirta grupinėms logopedinėms pratyboms. Ji gali būti skiriama 6-8 metų amžiaus vaikams bei mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
Tikslas:
Įtvirtinti garsų O – UO skyrimą žodžiuose.
Uždaviniai:
Remdamiesi savo turimomis žiniomis bei įgytomis žiniomis, praktiniu bandymu bei žodiniu logopedo aiškinimu mokiniai gebės:
Taisyklingai ištarti garsus O - UO;
Teisingai parinkti garsus žodžiams. 
Priemonė skirta mokiniams, kurie maišo o-uo tarimą ir rašybą, foneminės klausos, garsinės žodžių analizės ir sintezės įgūdžiams lavinti, balsio o ir dvibalsio uo diferencijavimui (optinė, akustinė disgrafija).
Ją galima naudoti dirbant su mokiniais, turinčiais nežymų kalbos neišsivystymą.
Priemonė susideda iš trijų dalių:

  • užduotys kolektyviniam darbui;
  • darbas grupėse;
  • užduotys individualiam darbui.
Pasiklausykite radijo laidų:
Pasiklausykite radijo laidų: