Kelionė į Lietuvą. Kūrybiškumo knyga

 

Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ parengta lituanistinio ugdymo mokomoji priemonė „Kelionė į Lietuvą“, skirta dirbti su 6–9 metų mokiniais. Mokymo priemone siekiama mokyti ne tik kalbėti, skaityti, rašyti, bet ir skatinti kūrybiškumą, padėti mokiniui išmokti kalbos – vieno svarbiausių tapatybės dėmenų; per kalbą pažinti tautos pasaulėvaizdį, tapti brandžia, sąmoninga, atvira ir savimi pasitikinčia asmenybe.

 

Kelionė į Lietuvą

 

Kelionė į Lietuvą_Pratybų sąsiuvinis.pdf

Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ parengtos lituanistinio ugdymo mokomoji priemonė „Kelionė į Lietuvą“, skirta dirbti su 6–9 metų mokiniais. Užduotys ir tekstai pateikiami taip, kad jais galėtų naudotis mokytojas klasėse, kuriose yra skirtingos kalbinės kompetencijos ir gebėjimų vaikų.

Skaitmeninė mokymo priemonė „Išmanieji robotai“ yra mokomasis žaidimas ir viena iš metodinių priemonių, skirtų pradinių klasių mokinių pasaulio pažinimo gebėjimams ugdyti. Kai kurie matematikos ir lietuvių kalbos gebėjimai šios SMP mokomajame turinyje integruojami kartu su pasaulio pažinimo gebėjimais.

Ugdymo sode yra 240 SMP.

Norėdami pasinaudoti priemone, spauskite ČIA

Išmok skaičiuoti! -specialioji  matematikos mokymo priemonė skirta 1-4 klasių mokiniams, turintiems įvairių negalių,sutrikimų ar sunkumų, besimokantiems pagal pritaikytas matematikos bendrąsias pradinio ugdymo programas. Ši priemonė taip pat tinka ir mokiniams, kuriems matematikos mokymosi programa individualizuota. Priemonės pagrindinis tikslas — padėti mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių,pradinėje mokykloje įgyti matematikos žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, šalinti spragas, susidariusias dėl matematikos mokymosi sutrikimo bei skatinti domėtis matematika

Mokomoji medžiaga apima penkias veiklos sritis:

 • skaičiai ir skaičiavimai;
 • reiškiniai, lygtys, nelygybės;
 • geometrija;
 • matai ir matavimai;
 • statistika

Skaitmeninės mokymo priemonės, kurias galima nemokamai parsisiųsti į kompiuterį

IKT PAMOKOSE         Ančiuko Donaldo matematikos pamokėlės
IKT PAMOKOSE Ančiuko Donaldo matematikos pamokėlės
Skaičių numeracija iki 10 000
Priemonė skirta matematikos dalyko mokymui mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, besimokantiems pagal pritaikytą ar individualizuotą matematikos programą.
613CC.zip
Compressed Archive in ZIP Format 124.6 KB
Skaičių numeracija iki 100 000
Priemonė skirta mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, besimokantiems pagalpritaikytą ar individualizuotą matematikos programą. Supažindinama su skaičių numeracija iki 100 000. Vaizdžiai pateikiama teorinė medžiaga.
627CC.zip
Compressed Archive in ZIP Format 3.4 KB
Matinių skaičių numeracija iki 10 000
Priemonė skirta specialiųjų poreikių vaikams, turintiems mokymosi sunkumų ir besimokantiems pagal pritaikytą ar individualizuotą matematikos programą.Kurse pateikiamos matematinės savitikros užduotys mokiniams, kurias atlikę jie gali pasitikrinti ir pamatyti, kur padarė klaidų.
615CC.zip
Compressed Archive in ZIP Format 123.1 KB
Sudėties veiksmų 10 000 ribose atlikimas rašytiniu būdu
Priemonė skirta pradinių klasių bei mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, besimokantiems pagal pritaikytą ar individualizuotą matematikos programą. Įvestas ančiuko Donaldo personažas vaizdžiai pateikia teorinę medžiagą. Yra uždavinių temos įtvirtinimui. Atlikę užduotis, mokiniai gali matyti, kur suklydo.
617CC.zip
Compressed Archive in ZIP Format 1.7 MB
Sudėties ir atimties veiksmų 10 000 ribose atlikimas sakytiniu būdu
Priemonė skirta pradinių klasių bei mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, besimokantiems pagal pritaikytą ar individualizuotą matematikos programą. Įvestas ančiuko Donaldo personažas vaizdžiai pateikia teorinę medžiagą. Yra uždavinių temos įtvirtinimui. Atlikę užduotis, mokiniai gali matyti, kur suklydo.
616CC.zip
Compressed Archive in ZIP Format 519.0 KB
Sudėties ir atimties veiksmų 100 000 ribose atlikimas sakytiniu būdu
Priemonė skirtamokymosi sunkumų turintiems mokiniams, besimokantiems pagal pritaikytą ar individualizuotą matematikos programą. Mokoma sudėties ir atimties veiksmų 100 000 ribose sakytiniu būdu. Pateikiama teorinė medžiaga, pavyzdžiai.
629CC.zip
Compressed Archive in ZIP Format 31.1 KB
Atimties veiksmų 10 000 ribose atlikimas rašytiniu būdu
Priemonė, skirta mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, besimokantiems pagal pritaikytą ar individualizuotą matematikos programą. Įvestas ančiuko Donaldo personažas vaizdžiai pateikia teorinę medžiagą. Yra uždavinių temos įtvirtinimui. Atlikę užduotis, mokiniai gali matyti, kur suklydo.
atimtis_internete.zip
Compressed Archive in ZIP Format 1.6 MB
Daugyba sakytiniu būdu iš apvalių dešimčių, šimtų ir tūkstančių
Priemonė skirta pradinių klasių bei specialiųjų poreikių mokiniams, besimokantiems pagal pritaikytą ar individualizuotą matematikos programą. Mokoma dauginti iš apvalių dešimčių, šimtų ir tūkstančių. Pateikiama teorinė medžiaga bei uždavinių sprendimo pavyzdžiai.
630CC.zip
Compressed Archive in ZIP Format 12.4 KB
Daugyba iš apvalių dešimčių, šimtų ir tūkstančių rašytiniu būdu 10 000 ribose
priemonė skirta pradinių klasių bei mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, besimokantiems pagal pritaikytą ar individualizuotą matematikos programą. Pateikiama teorinė medžiaga, kaip dauginti iš apvalių dešimčių, šimtų ir tūkstančių rašytiniu būdu.
632CC.zip
Compressed Archive in ZIP Format 13.0 KB
Daugybos veiksmų 10 000 ribose atlikimas sakytiniu būdu
Priemonė skirta 4 klasės bei mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, besimokantiems pagal pritaikytą ar individualizuotą matematikos programą. Ančiuko Donaldo personažas vaizdžiai pateikia teorinę matematinę medžiagą. Yra užduočių temos įtvirtinimui.
619CC.zip
Compressed Archive in ZIP Format 251.2 KB
Daugybos veiksmų 10 000 ribose atlikimas rašytiniu būdu
Priemonė skirta specialiųjų poreikių mokiniams, besimokantiems pagal pritaikytą ar individualizuotą matematikos programą. Ančiukas Donaldas vaizdžiai ir suprantamai pristato daugybos veiksmų 10 000 ribose atlikimo rašytiniu būdu temos teorinę dalį.
623CC.zip
Compressed Archive in ZIP Format 1.7 MB
Matavimo vienetų dauginimas
Priemonė skirta pradinių klasių bei mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, besimokantiems pagal pritaikytą ar individualizuotą programą. Ančiukas Donaldas vaizdžiai perteikia teorinę medžiagą apie matinių skaičių dauginimą.
624CC.zip
Compressed Archive in ZIP Format 374.9 KB
Sudėtinių matinių skaičių daugyba
Priemonė skirta pradinių klasių bei mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, besimokantiems pagal pritaikytą ar individualizuotą matematikos programą mokymui. Supažindinama su sudėtinių matinių skaičių daugyba. Pristatoma teorinė medžiaga ir uždavinių pavyzdžiai.
daugyba_internete.zip
Compressed Archive in ZIP Format 251.2 KB
Dalyba iš apvalių dešimčių, šimtų ir tūkstančių sakytiniu būdu
Priemonė skirta pradinių bei specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, mokomiems pagal pritaikytą ar individualizuotą matematikos programą. Aptariama dalyba iš apvalių dešimčių, šimtų, tūkstančių. Pateikiama uždavinių sprendimų pavyzdžių.
631CC.zip
Compressed Archive in ZIP Format 15.5 KB
Skaičių dalijimas iš apvalių dešimčių
Priemonė, skirta 4 klasės bei mokymosi sunkumų turintiems mokiniams matematikos mokymui, nagrinėjant temą, kaip skaičiai dalijami iš apvalių dešimčių. Pateikiamas ir aptariamas dalybos iš apvalių dešimčių pavyzdys.
626CC.zip
Compressed Archive in ZIP Format 12.5 KB
Dalybos veiksmų 10 000 ribose atlikimas rašytiniu būdu (dalyba kampu)
Priemonė skirta pradinių klasių bei mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, besimokantiems pagal pritaikytą ar individualizuotą matematikos programą. Ančiukas Donaldas vaizdžiai pateikia temos „Dalyba kampu“ teorinę medžiagą.
625CC.zip
Compressed Archive in ZIP Format 1.1 MB
Sudėtinių matinių skaičių dalyba
Priemonė skirta mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, besimokantiems pagal pritaikytą ar individualizuotą matematikos programą. Praktiniais pavyzdžiais pristatoma sudėtinių matinių skaičių dalybos tema.
634CC.zip
Compressed Archive in ZIP Format 3.7 KB

 

Vaikų žaidimai (2012) - skaitmeninė mokymo(si) priemonė skirta lavinti regimąją ir girdimąją atmintį, klausymosi gebėjimus, formuoti kompiuterio pelės valdymo įgūdžius, koordinaciją, įgyti elementaraus raštingumo pagrindus, mokytis gimtosios kalbos abėcėlės ir skaičių, atpažinti ir skirti įvairius muzikos instrumentus, atpažinti ir skirti įvairių gyvūnų ir technikos skleidžiamus garsus. Priemonė turi įvairių veiklų, turinčių po kelis lygius: vaizdų, mažųjų ir didžiųjų raidžių, skaičių, garsų atminties lavinimas, raidžių ir skaitmenų atpažinimas iš klausos, jų vaizdinio ir garsinio pateikimo susiejimo žaidimai, žodžių kortelės, dėlionių rinkiniai, raidžių rijiko žaidimas ir kt. Priemonė skirta jaunesniojo mokyklinio amžiaus, taip pat turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Naudotojo žinynas

 

Mano darbeliai (2012) - skaitmeninė mokymo(si) priemonė skirta ugdyti pradinių klasių mokinių kūrybiškumą, pasitelkus informacines technologijas mokytis bendrauti raštu ir žodžiu, įvaldyti būtiniausius matematinės kalbos pagrindus. Tai vaikiškas raštinės paketas, susidedantis iš keturių vaizdingai sukomponuotų, nesudėtingai naudojamų taikomųjų programų – RašykPieškSkaičiuok ir Palygink, kuriomis naudojantis galima lengvai parengti reikiamą dokumentą. „Mano darbeliai“ suteikia galimybę mokytis įvairių dalykų: savarankiškai kurti, rinkti ir rūšiuoti informaciją, aprašyti ir pristatyti gautus rezultatus, tinkamai juos apipavidalinti ir pateikti. Priemonė skirta jaunesniojo mokyklinio amžiaus, taip pat turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Naudotojo žinynas.

 

Mažasis Mocartas (2012) - skaitmeninė muzikinė mokymo(si) priemonė, kurios personažas maestro Mažasis Mocartas bendrauja su mokiniu, moko kurti muziką ir groja įvairiais instrumentais. Mažajam Mocartui akompanuoja grupė linksmų muzikantų. Šią priemonę sudaro dvi dalys: melodijos kūrimas ir grojimas. Mokinių dėmesį patraukia nuotaikinga trimatė aplinka, galimybės savarankiškai kurti, išsaugoti ir groti savo sukurtas melodijas, pasirinkti ir derinti muzikos instrumentus, keisti melodijų tempą ir akompanimentų ritmą, įvairus natų grafinis vaizdavimas. Priemonė skirta jaunesniojo mokyklinio amžiaus, taip pat turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Naudotojo žinynas

 

Užburtasis miškas (2012) - skaitmeninė mokymo(si) priemonė „Užburtasis miškas“ yra tarsi žaidimų aikštelė su įvairiais peizažais, scenarijais, veikėjais, objektais ir garsais, kurie vilioja kurti ir konstruoti žaidimus, animacinius filmukus ir istorijas, vadovaujantis paprastomis konstravimo taisyklėmis. Mokiniams nereikia mokytis ir įsiminti žodinių programavimo komandų ar jų santrumpų, nes šioje priemonėje naudojama kalba pagrįsta sutartiniais paveikslėliais, iš kurių sudaromi sakiniai objektų veiksmams, būsenoms, judėjimui aprašyti ir veiksmams valdyti. Naudodamiesi šia priemone mokiniai išmoksta pagrindinių programavimo, planavimo, kompiuterio valdymo įgūdžių. Priemonė skirta jaunesniojo mokyklinio amžiaus, taip pat turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Naudotojo žinynas.
Įvardink daiktą - demonstracinio - mokomojo pobūdžio priemonė, todėl tinka įvairiems kalbos ir kalbėjimo aspektams atskleisti bei kalbiniams įgūdžiams formuoti ir tobulinti: lietuvių kalbos fonetinėms ypatybėms aiškinti, fonetinės ir grafinės raiškos sąsajoms demonstruoti, tarties normoms aiškinti ir diegti, žodynui plėsti. Didžiausias dėmesys šioje programoje skiriamas balsių ir dvibalsių diferencijavimo, jų taisyklingo tarimo, žodžio garsų analizės bei sintezės aspektams. Atsižvelgiant į tai, kokie optiškai ar akustiškai panašūs balsiai ir dvibalsiai dažniausiai painiojami, mokomoji medžiaga pateikta šešiais blokais: u-ū, i-y, e-ė, ie-e-ė, ei-ie, o-uo. Programą sudaro trys dalys: "Paveikslų galerija", "Įrašyk!", "Parašyk!".  Su šia programa savarankiškai gali dirbti ir mokiniai, norintys tobulinti savo kalbinius įgūdžius.

 

 

LKKS v.3.0 – Lietuvių kalbos rašybos kompiuterinis sąvadas -   kompiuterinės priemonės paskirtis - priminti pagrindines lietuvių kalbos rašybos taisykles, įvertinti jas, formuoti taisyklingos rašybos įgūdžius.

Mokymo priemonė sudaryta iš tokių dalių:

 • rašybos žaidymų,
 • gramatikos santraukos,
 • gramatikos,
 • pratimų,
 • diktantų.

Aritmetika – mokymo priemonė, skirta mokytis aritmetikos, tinka mokomosioms ir kontrolinėms užduotims. Užduotys suskirstytos koncentrais: iki 100, iki 1000, iki 10000, iki 100000, iki 1000000, leidžiama pasirinkti norimus veiksmus: sudėtį, atimtį, daugybą, dalybą ar įvairių veiksmų derinius. 

– Programa, skirta mokytis aritmetikos, tinka mokomosioms ir kontrolinėms užduotims. Užduotys suskirstytos koncentrais: iki 100, iki 1000, iki 10000, iki 100000, iki 1000000, leidžiama pasirinkti norimus veiksmus: sudėtį, atimtį, daugybą, dalybą ar įvairių veiksmų derinius. 

Paveikslėlių aritmetika - mokymo priemonė, skirta mokytis pagrindinių aritmetinių veiksmų - sudėties, atimties, daugybos, dalybos. Užduotį sudaro dešimt klausimų. Greta pateikiamas paveikslėlis. Teisingai atlikus užduotis, paveikslėlis atidengiamas. Pateikiamų užduočių  sudėtingumą galima pasirinkti. KMP tinkama naudoti 1 - 2 klasėje bei dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais. Jai interneto ryšys nereikalingas.

Sebran's ABC - tai mokymo priemonė, skirta mokytis skaičiuoti, sudėti, atimti, dauginti, mokytis pažinti skaičius, raides, lavinti atmintį ir pan.Čia rasite 12 rūšių skirtingų užduočių. Ji lokalizuota lietuvių kalbai.  

Matematika Tau - 5E - mokymo priemonėje sudėti tie uždaviniai, kuriuos patogu spręsti kompiuteriu, braižymo užduotys, testai, galvosūkiai. Yra trijų tipų užduotys. Vienos iš jų vizualizuoja teoriją, kitos įtvirtina žinias arba moko skaičiavimo algoritmų. Trečia užduočių rūšis skirta matematikos integravimui su kitais mokomaisiais dalykais. Iš viso nagrinėjamos 93 temos. Užduotis galima spręsti trijuose režimuose. Galima pasirinkti sudėtingumo lygį. Yra galimybė peržiūrėti savo atsakymus ir palyginti su teisingais. Užduotis generuoja kompiuteris, todėl kiekvieną kartą atliekant užduotis jos bus skirtingos.

Paprastosios trupmenos - mokymo priemonės turinį sudaro penkios temos. Pirmoji tema „Kuri figūros dalis nuspalvinta“ skirta mokytis nurodytą dydžio dalį reikšti paprastąja trupmena. Kitos temos skirtos mokytis atlikti veiksmus (sudėti, atimti, dauginti, dalyti) su paprastosiomis trupmenomis (mišrieji skaičiai nėra nagrinėjami). Ypač patraukli galimybė peržiūrėti savo atsakymus ir palyginti juos su teisingais. Šios priemonės svarbi ypatybė yra ta, kad uždavinius generuoja kompiuteris, todėl kiekvieną kartą atliekant užduotis, jos bus skirtingos. Tiesa, kad skaičiavimai nebūtų sunkūs, programoje yra apribotas parenkamų skaičių dydis.

,,Figūros''  - mokymo priemonė, skirta specialiųjų poreikių 6–14 metų vaikams. Čia pateikiamos užduotys su šešiomis skirtingomis geometrinėmis figūromis: jas reikia atpažinti, surasti joms „antrininkes“, iš jų sudėlioti kokį nors paveikslėlį, suskaičiuoti figūrų kampus ir kt. Priemonė įgarsinta aiškia ir taisyklinga lietuvių kalba, ją galima kūrybiškai pritaikyti matematikos, dailės, technologijų pamokose. Dirbdami su

Pasakyk, kiek laiko -  mokymo priemonė, skirta padėti mokiniams išmokti pažinti laiką ir nustatyti laikrodį. Ji sudaryta iš trijų pagrindinių dalių: mokymosi, laikrodžio nustatymo testo ir laiko atpažinimo testo. Priemonėje galima keisti laikrodžio rodyklių padėtį, įjungti arba išjungti garso įrašą, pasirinkti laikrodžio tipą – analoginį arba/ir skaitmeninį. Tinka specifinių pažinimo, regos, kompleksinių sutrikimų ir kt. negales turintiems 6–12 metų vaikams. Naudojant ją galima tobulinti dėmesį, lavinti atmintį, mąstymą, regimosios atminties įgūdžius.


Matematikos uždaviniai 7 klasei - mokymo priemonė, skirta 7 klasės matematikos mokymui, pritaikyta adaptuotiems bei modifikuotiems mokiniams. Priemonę sudaro temos: Teigiamų ir neigiamų skaičių veiksmai, Reiškinių pertvarkymas, Lygčių sprendimas. Priemonėje yra teorinė medžiaga, pratybos, kontroliniai darbai, pagalba.

MOPPI - MatematikaII - mokymo priemonė, apimanti 6-9 klasių matematikos kursą. Programa skirta matematikos mokymui, ir gali būti naudojama tiek matematikos pamokų metu, kontroliniams darbams, tiek ir savarankiškam mokymuisi. Joje yra daugiau nei 2600 įvairių matematikos užduočių, kurios gali būti atnaujinamos ir keičiamos. Programa interaktyvi, greitai įvaldoma ir patogi naudoti.

Žaidžiame matematiką. Tiesinės lygtys - mokomoji priemonė, skirta mokyti(s) spręsti paprasčiausias pirmojo laipsnio lygtis su vienu nežinomuoju. Kiekvienos lygties atveju galima pasirinkti vieną iš trijų sudėtingumo lygių: a) visi lygties koeficientai ir atsakymas yra natūralieji skaičiai; b) lygties koeficientas ir atsakymas yra teigiamieji racionalieji skaičiai (dešimtainės ar paprastosios trupmenos); c) lygties koeficientai ir atsakymas yra racionalieji skaičiai. Programoje yra dvi veiksenos: mokymosi ir pasitikrinimo. Pratimų skaičius nėra ribojamas. Atlikus kontrolines užduotis, suskaičiuojami teisingi atsakymai, įvertinamas rezultatas (parašomas pažymys). 

2+2 – mokomoji priemonė mokyti mokinius skaičiuoti, lyginti skaičius, sudėti, atimti, dauginti, dalinti. Įdomios užduotys padės vaikui mokytis matematikos su džiaugsmu. 

 

,,Skaičių sūpuoklės''- mokomoji priemonė, kurioje sudaromi, veiksmai tapatūs kitoje sūpynių pusėje esančiam rezultatui. Yra galimybė uždengti tam tikrą skaičių ar veiksmo ženklą ir taip mokytis lygčių.

Linksma kalba 

Skaitmeninė mokymo  priemonė, skirta anglų kalbos mokymui pradinėse klasėse, ją sudaro žodyno ir gramatikos interaktyvios užduotys: septyni gramatikai skirti mokomieji žaidimai padės įgyti anglų kalbos gramatikos žinių bei įgūdžių. Žaidimuose supažindinama su spalvomis, prielinksniais, įvardžiais, veiksmažodžių vartosena, tačiau daugiausiai dėmesio skiriama sakinių, klausimų bei atsakymų darybai – pagrindiniam sklandžiam anglų kalbos žinių praktiniam pritaikymui.

Visus priemonėje vartojamus žodelius rasite dviejuose žodynuose (lietuvių–anglų, anglų–lietuvių) – kiekviename jų yra net po 500 žodžių.

Lietuva - mano šalis -  tai interaktyvi vaizdinė ir garsinė mokymo priemonė, skirta integruotai mokyti istorijos, literatūros ir šalies kultūros 2–4 klasėse. Priemonė taip pat yra suderinta su interaktyviosiomis lentomis. Šia priemone ugdomos vertybinės nuostatos: pagarba savo tradicijoms, religijai, kultūros paveldui, meilė gimtajam kraštui.

Mokymo priemonė yra sudaryta iš dviejų skyrių – ,,Lietuvos istorija“ ir ,,Lietuva ir kaimynai“. Pirmasis skyrius – tai interaktyvi laiko juosta, kuria galima keliauti nuo ledynmečio iki dabartinių laikų. Slenkant amžiams, mokinys gali stebėti, kaip kinta Lietuvos sienos, kas svarbaus vyksta. Sustojus pasirinktame amžiuje, galima pasižiūrėti animuotus pasakojimus apie pagrindinius to meto įvykius, žaisti žaidimus ar atlikti užduotis.

Antrajame skyriuje Lietuva išskirstoma į etnografinius regionus. Čia rasite to krašto tarme sekamų liaudies pasakų, pasakojimų apie tautinius drabužius bei kaimo vaizdų. Taip pat išgirsite pasakojimą ir apie Lietuvos kaimynus. Kituose skyreliuose kalbama apie senovės baltų gentis ir pagonių dievus, valstybės simbolius, dabartinę

„Maistas ir gėrimai - mokymo priemonė, skirta žodyno mokymui(si) ir įtvirtinimui ikimokyklinio amžiaus vaikams bei jaunesniojo mokyklinio amžiaus  mišrių ir specifinių pažinimo procesų sutrikimų ir kitų negalių turintiems 6-12 metų vaikams. Ši priemonė gali būti naudojama darželio auklėtojų bei mokytojų, specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų, dirbančių su specialiųjų ugdymo(si) poreikių (specifinių pažinimo, klausos sutrikimų) turinčiais mokiniais.

 

 „Profesijos“ - mokymo priemonė, skirta pradinių klasių mokiniams bei vyresniųjų klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams susipažinti su įvairiomis profesijomis bei šių profesijų atstovų atliekamu darbu.

 

„Mano garderobas“ - mokymo priemonė „Mano garderobas“ – tai mėginimas naujai pažvelgti į technologinio ir IKT raštingumo ugdymą – sujungti technologijų, informacinių technologijų mokytojų įdirbį bei mokinių įgytą raštingumą modeliuojant mokymosi aplinkas. Kompiuterinė mokymo priemonė „Mano garderobas“  – tai technologijų, dailės, informacinių technologijų bendro mokyklinio projekto „Mokyklinio kostiumo kūrimas“ sudėtinė dalis. Projekto idėja – bendradarbiaujant technologijų, dailės, informacinių technologijų mokytojams ir 9-10 kl. mokiniams ugdyti Centro mokinių požiūrį į drabužių kultūrą, drabužių kultūros palikimą ir jo vietą šiandieną, parengti mokinį tapti gerai nusimanančiais, taupiais vartotojais, gebančiais racionaliai sudaryti savo garderobą, tapti savitais, įdomiais, nepakartojamais. Kompiuterinė mokymo priemonė „Mano garderobas“ yra technologijų ir informacinių technologijų bei 9-10 klasių mokinių mokymo(si) bendradarbiaujant rezultatas. Ši priemonė skirta 5-10 kl. mokiniams susipažinti su drabužių kultūra.
 

IT ir geografijos integruotos pamokos „Vietovės planas“ 6 klasei KMP - tai metodinė priemonė, įrodanti geografijos dėstymo metodikos progresą bei IT praktinį panaudojimą. Šios mokymo priemonės pagrindinis tikslas - palengvinti, padaryti patrauklesnį ir įdomesnį mokymą ir mokymąsi. Ši priemonė palengvina pasiruošimą pamokai ir pačios pamokos vedimą, leidžia patikrinti mokinių žinias ir juos įvertinti, suteikti mokiniams galimybę dirbti pagal savo sugebėjimą ir tempą.

KMP „Vietovės planas“ rekomenduojama Respublikos bendro lavinimo mokyklų bei sutrikusios klausos 6 klasių mokiniams. 

 

„Žmogaus sauga“ 

Priemonę sudaro skyriai:

 • Gaisrai I 
 • Gaisrai II
 • Elgesys su gyvūnais
 • Prie vandens

 

Mokinukai.lt - portalas, skirtas pradinukams (1–4 klasėms) ir moksleivius supažindina su geografijos ir astronomijos pagrindais, kalendoriumi, gyvūnais, augalais, žmogaus kūnu bei sveikata.

Portalo turinys apima pagrindines pasaulio pažinimo pamokų temas: gyvoji gamta, negyvoji gamta, gyvenamoji aplinka, sveikata ir saugumas, gyvenimo kaita. Spalvinga animacija, įdomūs veikėjai padės paaiškinti, pristatyti tam tikras pamokos temas. Patogus ir aiškus meniu, turintis daug funkcijų, leis išnaudoti visas šios mokomosios priemonės galimybes.

Atskirai prie kiekvienos temos taip pat galima pasirinkti interaktyvias užduotis ir pasitikrinti savo žinias.

Pasiklausykite radijo laidų:
Pasiklausykite radijo laidų: